Offshore Drilling Platform and Sun

Near Louisiana, USA — Offshore Drilling Platform and Sun — Image by © Royalty-Free/Corbis

Legg igjen en kommentar