Samarbeid

Våre samarbeidspartene bidrar med teknisk informasjon og kunnskap.

Bitrunner.no AS produserer undervisningsmateriale som ikke relateres direkte til installasjoner, felter eller produkter.

Våre partnerne synliggjøres for de nye som kommer inn i bransjen.

Partnerne får muligheten til å inkludere et antall av sine egne i undervisningen.

Samarbeid med Bitrunner.no AS innebærer åpen dialog, er fritt for forpliktelser og kan avsluttes av begge parter når som helst.