Sponsing

Sponsing fra operatører, organisasjoner og tilsynsorganer i norsk oljeindustri er velkommen.

Vårt mål er å tiltrekke oss langsiktige aktører som er har interesse av kunnskapsnivået til de nye.

Våre sponsorer får mulighet til å bidra på sine kunnskapsfelt.

Sponsorer kan dra nytte av synergieffekter gjennom samarbeidet.

Serviceselskaper har kun mulighet til å bidra som samarbeidspartnere.