Undervisning

(Eksempel fra riggundervisning)

Vi komplementerer og forsterker utdannelsen slik at de nye blir særdeles attraktive arbeidtakere.

Undervisningstemaer

Praktiske operasjoner og brønnkontroll: Vi tar utgangspunkt i NOROG sine publiserte erfaringer og forklarer på en enkel måte.

Borerigger: Rigg design, fluidsystemer, alarmsystemer, brønnkontroll, personell, utstyr, logistikk og mye mer.

Oljeselskaper: Oppbygging, personell, avdelinger, krav, HMS systemer, software, styringssystemer, dokumentasjon, prossesser og mye mer.

Serviceselskaper: Oppbygging, produkter, innovasjon, patenter, personell, økonomi, logistikk og mye mer.

Brønnkonstruksjon: Design, konstruksjon, produksjon, intervensjon, re-bruk, plugg & forlat og mye mer.

Livssyklus for brønner: Exploration, feltutvikling, problembrønner, vedlikehold, plugging.

Filosofi og ledelse: Ledelsesfilosofier som virker, læringsstrategier som virker, holdninger, problemløsning, motivasjon, nettverk og mye mer.

…andre temaer tar vi på forespørsel.

Coaching/mentoring 

For oss er en coach/mentor en person med solid erfaring fra oljebransjen som følger opp brukeren fra ferdig utdannelse og videre inn i ny jobb.

Verifikasjon

Verifikasjon av kunnskap er en naturlig del av initiativet for å sikre kvaliteten til deltakerne.