Produktvurdering

Kriterier:

  • Verdiskapning (added value)
  • Tidligere bruk (track record)
  • Kvalitet på tjenesten (service quality)

Fremgangsmåte

  • Vi setter en nyutdannet på oppgaven og hjelper med det faglige.

  • Dersom produktet ikke kommer igjennom en vurdering, vil leverandøren få konstruktiv tilbakemelding slik at kvaliteten kan ytterligere heves.
  • Referansenummer og rapport for vurderingen gjøres tilgjengelig for leverandøren av produktet.
  • Dersom ønskelig fra leverandørens side kan vurderingen også legges ut på nettsiden vår – dette for å bidra til verdiskapning.

Ta kontakt på post@bitrunner.no – så fikser vi det sammen.